OPERATÍVNY LEASING

Neoddeliteľnou súčasťou nášho každodenného života sa čoraz viac stávajú automobily. Obzvlášť v podnikateľskej činnosti sú neodmysliteľnou potrebou. Ich prínos je jednoznačný, uľahčujú a urýchľujú nám prácu. S ich prevádzkou sú však spojené mnohé povinnosti, ktoré nám zaberajú čas a tým nás oberajú o peniaze.

Súčasná ponuka finančných produktov na trhu je široká a klientovi umožňuje vybrať si bankový úver, finančný leasing alebo  operatívny leasing.

Pri rozhodovaní či si vyberiete finančný alebo operatívny leasing je potrebné si uvedomiť, či chcete svoje vozidlo, resp. vozový park vlastniť odkúpením alebo si ho chcete prenajať.

Operatívny leasing Vás v porovnaní s finančným leasingom posúva ďalej. Je optimálnym riešením, ktoré sa prispôsobí Vašim aktivitám vďaka širokej škále prosuktov a služieb zahrnutých do mesačného nájmu. Navyše ponúka nové vozidlá v perfektnom stave.

Výhody operatívneho leasingu:

 • priama platba vopred - 0% 
  zníženie počiatočných nákladov
 • pravidelné  splátky 
  stabilita Cash Flow, vyššia likvidita
 • možnosť nastavenia doby prenájmu
  12 až 48 mesiacov, rýchlejšia inovácia autoparku
 • splátky len z amortizovanej časti hodnoty auta 
  zo skutočného ekonomického opotrebenia
 • výhodnejšie podmienky pri obstaraní a poistení vozového parku 
  zľavy z  ceny auta, náhradných dielov a pneumatík, výhodné sadzby poistného
 • žiadne problémy s odpredajom ojazdených vozidiel
  na konci zmluvného vzťahu nájomca vozidlo vracia leasingovej spoločnosti
 • komplexné riadenie autoparku 
  organizovanie servisných prehliadok, opráv, výmena a uskladnenie pneumaták, likvidácia poistných udalostí
 • možnosť zabezpečenia kompletnej administratívy 
  ušetrenie administratívnej práce týkajúcej sa nákupu vozidiel a  ich správy
 • financovanie „mimo súvahy“ 
  daňovo uznateľné náklady
 • možnosť využitia poradenstva 
  zariadenie a prenájom vozového parku
 • možnosť využitia náhradných vozidiel 
  bezplatne alebo za zvýhodnéné ceny 

Produkty a služby

LeasTip  Vám garantuje prístup ku všetkým svojim službám a v prípade potreby Vám zaistí okamžitú pomoc. Nezáleží na veľkosti Vašej spoločnosti ani na oblasti podnikania, ponúkame Vám možnosť prispôsobiť všetko Vašim potrebám.

LeasTip poskytuje všetky služby spojené s dodaním, užívaním vozidiel a komplexným riadením vozového parku. Na základe potrieb a požiadaviek klientov zabezpečuje všetky činnosti administratívneho charakteru a prevádzky vozového parku. Ponúkame efektívne, optimálne a flexibilné riešenia vozového parku:nákup a obstaranie  vozida. 

© Copyright 2013 LeasTip Leasing. Všetky práva vyhradené.