Kontaktujte nás

Kontakt info

Office:
LeasTip, s.r.o.
Rybárska 16
949 01 NITRA

Tel/fax:

tel.:+421 37/6525849

 

Email:

leastip@leastip.sk

Faktúračné údaje spoločnosti:

LeasTip, s.r.o.
Rybárska 16 
949 01 NITRA

IČO:44 037 686

IČ DPH: SK2022549067

Spoločnosť zapísaná v registri Okresného súdu v Nitre, oddiel, Sro, vložka číslo:21735/N

Bankové spojenie: Unicredit bank Slovakia, a.s.

IBAN :SK43 1111 0000 0010 2491 2009

SWUFT: UNICRSKBX

 

 

 

 

© Copyright 2013 LeasTip Leasing. Všetky práva vyhradené.